Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is geschreven voor iedereen die betrokken is bij het kinderdagverbijf of buitenschoolse opvang, zowel ouders, verzorgers als medewerkers. Het beleid geeft een beeld van de opvang en dient ook als een middel om kinderopvang Unikids 2.0 te toetsen. Dit verhoogt de kwaliteit van het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Het pedagogisch beleid is een richtlijn voor pedagogisch medewerkers. Zij weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast stimuleert het pedagogisch medewerkers om bij het dagelijks werk stil te staan.

Belangrijk in het werken met kinderen, is het werken vanuit een inhoudelijke visie, een gezamenlijke kijk op de omgang van en met de kinderen. Deze is te gebruiken als handvat voor de uiteindelijke dagelijkse werkwijze binnen de kinderopvang. Welke visie heeft het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ten aanzien van de opvoeding van kinderen, groepsopbouw, een veilige, vertrouwde omgeving en oudercontacten? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit pedagogisch beleidsplan.

Het pedagogisch beleid is gebasseerd op de afspraken welke zijn gemaakt met de oudercommisie en de ouders, periodiek worden deze afspraken besproken en volgen er eventuele wijzigingen. Meer informatie met betrekking tot wijzigingen van afspraken en de inbreng van de ouders en oudercommisie kunt u vinden op deze website en in het huishoudelijk reglement.

Kom langs!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken om ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te bezoeken, kunt u direct contact opnemen met Kinderopvang Unikids 2.0.

Categorie


xxxx

Kinderdagverblijf

Datum
30 Januari 2019
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste inspectie

xxxx

Buitenschoolse opvang

Datum
29 augustus 2019
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands

xxxx

Peuteropvang

Datum
22 Februari 2019
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands