Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvang Unikids 2.0 is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang. Het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang worden geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuteropvang VVE gecertificeerd. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Periodiek voert de GGD namens de gemeente Tilburg een controle uit, alle inspecties worden openbaar gemaakt met een rapportage en zienswijze vanuit de kinderopvang houder. Alle inspecties zijn terug te vinden op deze site onder de knop “laatste versie” op deze site.

Unikids is VVE gecertificeerd!

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, peuteropvang een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Kom langs!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken om ons kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang te bezoeken, kunt u direct contact opnemen met Kinderopvang Unikids 2.0.

Categorie


Kinderdagverblijf

Datum
16 December 2021
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Auteur

Rijksoverheid
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Toezicht
GGD Hart voor Brabant & Gemeente Tilburg
Website
Bezoek

Buitenschoolse opvang

Datum
December 16, 2021
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Auteur

Rijksoverheid
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Toezicht
GGD Hart voor Brabant & Gemeente Tilburg
Website
Bezoek

Peuteropvang

Datum
17 November 2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Auteur

Rijksoverheid
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Toezicht
GGD Hart voor Brabant & Gemeente Tilburg
Website
Bezoek