Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvang Unikids 2.0 is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het kinderdagverblijf wordt geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Periodiek voert de GGD namens de gemeente Tilburg een controle uit, alle inspecties worden openbaar gemaakt met een rapportage en zijn terug te vinden onder de knop “lees meer” op deze site.

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Kom langs!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken om ons kinderdagverblijf te bezoeken, kunt u direct contact opnemen met Kinderopvang Unikids 2.0.

Categorie


Kinderdagverblijf

Datum
30 Januari 2019
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste inspectie

Auteur

Rijksoverheid
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Toezicht
GGD Hart voor Brabant & Gemeente Tilburg
Website
Bezoek

Buitenschoolse opvang

Datum
29 augustus 2019
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste inspectie

Auteur

Rijksoverheid
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Toezicht
GGD Hart voor Brabant & Gemeente Tilburg
Website
Bezoek

Peuteropvang

Datum
22 Februari 2019
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste inspectie

Auteur

Rijksoverheid
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Toezicht
GGD Hart voor Brabant & Gemeente Tilburg
Website
Bezoek