Huishoudelijk reglement

Met dit huishoudelijke reglement bieden wij u een praktische wegwijzer voor de tijd dat uw kind bij ons wordt opgevangen. Het heeft betrekking op de wijze waarop wij de opvang verzorgen in het kinderdagverblijf.

Het huishoudelijk reglement is gebasseerd op de afspraken welke zijn gemaakt met de oudercommisie en de ouders, periodiek worden deze afspraken besproken en volgen er eventuele wijzigingen. Meer informatie met betrekking tot wijzigingen van afspraken en de inbreng van de ouders en oudercommisie kunt u vinden op deze website en in het huishoudelijk reglement.

Kom langs!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken om ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te bezoeken, kunt u direct contact opnemen met Kinderopvang Unikids 2.0.

Categorie


Kinderdagverblijf

Datum
2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Buitenschoolse opvang

Datum
2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Peuteropvang

Datum
2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie