Algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden beogen wij dat de rechten en plichten van partijen evenwichtig zijn verdeeld. Voor u als ouder betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Voor ons als ondernemer verschaffen de algemene voorwaarden een gelijke rechtsbasis.

Bij de totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden kinderopvang Unikids 2.0 is gebruik gemaakt van de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO-groep) en de Branchevereniging (van ondernemers in de kinderopvang) voor dagopvang. Meer informatie met betrekking tot wijzigingen van afspraken en de inbreng van de ouders en oudercommisie kunt u vinden op deze website en in het huishoudelijk reglement.

Kom langs!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken om ons kinderdagverblijf te bezoeken, kunt u direct contact opnemen met Kinderopvang Unikids 2.0.

Categorie


Kinderdagverblijf

Datum
2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Buitenschoolse opvang

Datum
2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie

Peuteropvang

Datum
2020
Auteur
Kinderopvang Unikids 2.0
Taal
Nederlands
Rapport
Laatste versie