Over onze kinderopvang

Kinderopvang Unikids 2.0 is een kleinschalige kinderopvang waar wij opvang aanbieden voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. We communiceren en informeren in twee talen, Nederlands-Engels. We hebben de beschikking over een ruim kinderdagverblijf gelegen aan de Abdij van Bernestraat op loopafstand van de Tilburg University. Een buitenschoolse opvang in samenwerking met de basisschool Harten4 en een peuteropvang aan de cederstraat.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WIJ DOEN HET ANDERS!

In 2013 is kinderopvang Unikids overgenomen door voormalig pedagogisch medewerkster Elles Luijten. Met een aantal vaste medewerkers van het kinderdagverblijf, de ouders, de oudercommissie en in nauwe samenwerking met de Tilburg University is in 2013 besloten dat het “anders” moet en kan. We hopen dat u na het lezen van onze website net zo enthousiast bent als wij en ziet dat de kinderopvang wel degelijk meer kan bieden. We kunnen niet alles verwoorden en zichtbaar maken op een website, we hopen dan ook dat u een keer vrijblijvend bij ons kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang wil langs komen, zodat u het “anders” zelf kan ervaren.


Kleinschalig maar toch ruim opgezet

Wij zijn een kleinschalige kinderopvang en kennen geen aparte afdelingen als planning, administratie en directie . Kleinschalig wil niet zeggen dat we niet hetzelfde kunnen bieden, wij zijn van mening dat we u meer kunnen en gaan bieden. Iedere medewerker bij kinderopvang Unikids 2.0 doet waar hij of zij goed in is en draagt zijn steentje bij aan het bestaan van Kinderopvang Unikids 2.0.

Flexibel ruilbeleid

Doordat we zelf flexibel zijn kunnen we u ook die flexibiliteit bieden. Wij denken dat dit belangrijk is, de maatschappij verandert en wij zijn van mening dat de kinderopvang daar in mee moet groeien. Wij bieden dan ook een flexibel ruilbeleid, wat inhoudt dat u de niet afgenomen opvangdagen, vrij in het kwartaal mag inzetten mits het kindaantal het toelaat.

Opvangkosten

Met onze kinderopvang willen wij de ouders ontzorgen, u hoeft als ouder dan ook niks mee te nemen naar ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onder andere: eten, fruit, drinken en luiers zijn inbegrepen in het uurtarief. Wij hebben één uurtarief voor alle verschillende contracten bij het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang! Onze uurtarieven vallen ruim binnen de kinderopvang toeslag. Wilt u weten wat de opvangkosten voor u betekenen, bekijkt u dan het rekenvoorbeeld in onze prijslijst.

Korte wachtlijst

Wij hebben een korte wachtlijst en op sommige dagen direct plek, voor nieuwe ouders en voor ouders die van dag willen ruilen. Wij zijn een kleinschalige kinderopvang die snel kunnen schakelen en graag met u willen meedenken in oplossingen. U belt of praat bij ons niet met de afdeling administratie of planning, u heeft direct contact met het kinderdagverblijf, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang.

Directe aanspreekpunten

Wij denken graag met u mee! Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u een dag ruilen of gewoon een gezellig praatje, het team staat direct voor u klaar. Weten we niet meteen antwoord, dan wordt er binnen het team overlegd en komen we snel bij u terug.

Kind kan zichzelf zijn

We hebben ruime overzichtelijke locaties voor ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Ieder kind heeft en krijgt de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Samenspelen en rekening houden met elkaar vinden we heel belangrijk, maar even lekker zelf spelen mag natuurlijk ook. Ieder kind krijgt de aandacht en verzorging welke ze nodig heeft. Ieder kind heeft zijn eigen ritme en gewoontes. Naast de groepen hebben we een grote hal/aula en tuin om te spelen en om afzonderlijke activiteiten te kunnen aanbieden op verschillende niveaus! Zodat ieder kind er wat van kan leren.

De kinderen op NR. 1

Niks is zo belangrijk als onze kinderen! Het team wil met alle ouders en kinderen een goede vertrouwensband opbouwen. Zijn er zorgen, vragen of kunnen we ergens anders bij helpen, dan doen we dat graag. We streven ernaar dat alle kinderen en ouders elke dag met veel plezier naar onze kinderopvang komen en zich veilig en thuis voelen.

Gemoedelijke sfeer

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij ons op de kinderopvang. Een huiselijke sfeer voor jong en oud, waar iedereen zichzelf kan zijn. Naast de dagelijkse opvang, hebben we geregeld activiteiten voor de ouders en kinderen. Iedereen is natuurlijk vrij om hier aan deel te nemen!

Actieve ouders en oudercommissie

U als ouder en de oudercommissie vinden wij belangrijk en wij hechten er veel waarde aan samen op zoek te gaan naar de beste manier om voor u en uw kinderen opvang te bieden. De ouders worden bijgestaan door de oudercommissie welke actief betrokken worden bij de organisatie van de kinderopvang. Zij zijn voor vragen of opmerkingen direct te benaderen. Maar ook uw mening telt en kunt u altijd aan ons kenbaar maken!

Open voor veranderingen en uw ideeën

Wij zijn een jonge kinderopvang organisatie met medewerkers die veel ervaring hebben opgedaan bij andere kinderdagverblijven. Hierdoor hebben wij ideeën hoe de kinderopvang kan veranderen. Maar het gaat niet alleen over onze ideeën, uiteindelijk is de mening van u als ouder voor ons heel belangrijk. Wij hopen dat u uw mening aan ons kenbaar maakt, zodat wij weten wat u van ons verwacht en op uw wensen kunnen inspelen.

Tweetalige communicatie en informatie

Open en eerlijk communiceren en informeren naar u als ouder, daar hechten wij veel waarde aan. We bieden alles in twee talen aan, Nederlands-Engels. Communicatie binnen de groep, tussen pedagogisch medewerker en de kinderen, verloopt in het Nederlands en gebruikmakend van de handen, voeten en voorbeelden. Engels wordt alleen gesproken wanneer het de moedertaal is van het kind of in de thuissituatie wordt gesproken. De taalontwikkeling gaat zeer snel bij kinderen tussen nul en vier jaar, maar de taalontwikkeling kan negatief worden beïnvloed wanneer het voor het kind niet duidelijk is wanneer welke taal wordt gesproken.

Privacy

Kinderen moet je beschermen en dat geldt zeker op het gebied van privacy, wij gaan hier dan ook erg voorzichtig mee om. Dit is dan ook de reden dat u op onze algemene website geen foto’s van kinderen tegen zal komen. We nodigen u graag uit op ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang, om de kinderen te zien spelen, lachen en soms ook huilen. Willen wij toch graag gebruik maken van fotomateriaal voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief dan zullen wij altijd expliciet toestemming vragen aan de ouders.

Samenwerking met Tilburg University

De universiteit Tilburg hecht er veel waarde aan dat haar (internationale) medewerkers, werk en gezin op een prettige manier kunnen combineren. Tilburg University heeft mede het initiatief genomen voor de totstandkoming van kinderopvang Unikids 2.0. Al eerder werd geconstateerd dat de kinderopvang voor medewerkers soms problematisch is; de internationale medewerkers beschikken nog niet over een sociaal vangnet, kinderopvang locaties hebben wachtlijsten of geen vaste gezichten (medewerkers) en kunnen niet flexibiliteit zijn richting nieuwe en bestaande ouders.

Iedereen is welkom

Groot, klein, dik, dun en waar je ook vandaan komt, ieder kind is bij ons welkom. Ook kinderen van buiten de universiteit zijn van harte welkom bij kinderopvang Unikids 2.0.