Veranderingen 2015

Nieuws

Alle positieve reacties van ouders in het afgelopen jaar, maakt het team van kinderopvang Unikids 2.0 nog enthousiaster om zo door te blijven gaan! In 2015 willen we dit dan ook niet gaan veranderen!

Minister Asscher heeft een aantal veranderingen voor de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders aangekondigd, de veranderingen zijn over meerdere jaren uitgespreid. Een aantal veranderingen gaan volgend jaar al in werking, wij hebben kort proberen samen te vatten wat dit voor ons kinderdagverblijf betekend. Wilt u er meer over de veranderingen in de kinderopvang weten, lees dan dit artikel.

De pedagogische kwaliteit verbeteren

De pedagogische kwaliteit van de opvang zal verbeteren door een betere mix van HBO- en MBO- medewerkers, permanente scholing van de medewerkers en door het gebruik van een kindvolgsysteem. Medewerkers moeten de Nederlandse taal kennen en er komt een goede overdracht van kinderen tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool.

Wat betekend dit voor u bij ons kinderdagverblijf?

Op dit moment lastig in te schatten, gemeente Tilburg draait diverse pilots omtrent VVE programma’s (Voor- en vroegschoolse educatie). Op dit moment zouden wij volgens de regels van VVE niet mee mogen doen. VVE pilots heeft de prioriteit liggen op kinderen met een vergroot risico op een achterstand, gerelateerd aan de opleiding en inkomens van de ouders. Daarnaast zijn de meeste bassischolen in Tilburg nog niet overtuigd van het VVE, wat de keuze ingewikkeld maakt. Wij zijn in gesprek met de gemeente Tilburg om een oplossing te zoeken. We houden u uiteraard op de hoogte.

Verschil peuterspeelzaal en kinderopvang wordt kleiner

Vanaf 1 januari 2016 moeten dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden voor kinderopvang en peuterspeelzalen. In 2015 worden hier de eerste stappen ingezet.

  • Per 1 januari wordt het aantal medewerkers op de groepen voor 2 en 3 jarige gelijk getrokken, naar 2 gediplomeerde medewerkers op 16 peuters. Voor de kinderopvang betekend dit minder medewerkers per groep en voor de peuterspeelzalen komt de combinatie medewerker en vrijwilliger te vervallen.
  • Per 1 juli gaat ook het vierogen principe gelden voor de peuterspeelzaal. En er altijd 2 medewerkers kunnen kijken of meeluisteren op de groep.

Wat betekend dit voor u bij ons kinderdagverblijf?

Voor ons geeft dit geen verandering, de verandering geldt alleen voor peuter groepen. Wij hebben bewust de keuze gemaakt voor verticale groepen. Wat betekend dat de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar bij elkaar zitten. Voor ons een bewuste keuze om alle kinderen met elkaar te laten opgroeien en van elkaar te laten leren. Bij de meeste gezinssituaties komt dit leeftijdsverschil ook voor. Daarnaast vragen wij ons af, of de verlaging naar 2 medewerkers op 16 kinderen een kwaliteit verhoging is voor de kinderopvang, ook al zijn de medewerkers gediplomeerd.

Kinderopvangtoeslag

De inkomensklassen van de kinderopvangtoeslag worden in 2015 geïndexeerd. Dit geldt ook voor de maximumprijzen. De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015. De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt 6,84 euro, voorheen was dit 6,70 euro. Dat is goed nieuws voor ouders en de kinderopvang, omdat ouders per uur iets meer kinderopvangtoeslag terugkrijgen vergeleken met 2014.

Het recht op kinderopvangtoeslag na ontslag wordt per 1 januari 2015 verlengd van 3 maanden naar 6 maanden.

Wat betekend dit voor u bij ons kinderdagverblijf?

Een extraatje voor u! Daarnaast zien wij de verhoging van de kinderopvangtoeslag niet als reden ons uurtarief te verhogen. Als bij de start in 2013, daarna 2014 en ook in 2015 blijven wij op hetzelfde uurtarief van €6,74. Luiers, eten, drinken etc. blijft nog steeds in de prijs inbegrepen en mag u onbeperkt blijven ruilen, een dagje extra komen, we blijven net zo flexibel!

Versterken van de positie van ouders in de kinderopvang

Begin oktober maakte minister Asscher  zijn wetsvoorstel voor het versterken van de positie van ouders in de kinderopvang bekend. In principe wordt het voor alle kinderopvangorganisaties en voor het eerst ook voor peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie in te stellen. Ook staat in het wetsvoorstel dat ouders meer zeggenschap krijgen over de (pedagogische) kwaliteit. Voor kinderopvang organisaties kleiner dan 50 kinderen of ingeschreven gastouders is er geen verplichting en mogen zij een alternatief zoeken.

Wat betekend dit voor u bij ons kinderdagverblijf?

Gelukkig helemaal niks! Voor ons is er geen wet nodig om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Wij hechten waarde aan ouderbetrokkenheid en een goede oudercommissie. Kwaliteit bij een kinderdagverblijf maak je met een team!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *