Oudercommissie

Wij zijn de oudercommissie van Kinderdagopvang Unikids 2.0. De oudercommissie vertegenwoordigt ouders van kinderen op het kinderdagverblijf. We overleggen met de medewerkers over zaken die spelen binnen het kinderdagverblijf en zijn een aanspreekpunt voor ouders. Het instellen van een oudercommissie is verplicht volgens de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de opvang, voeding en opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, pedagogisch beleid en wijzigingen in de prijs van de kinderopvang.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie overlegt meerdere keren per jaar met het management, waarbij lopende zaken en vragen worden besproken. Daarnaast vergaderen we een aantal keer zonder het locatiehoofd. Ieder jaar organiseert de oudercommissie enkele activiteiten. De oudercommissie is lid van de vereniging BOINK, een vereniging die staat voor de belangen van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Hoe bereikt u ons?

Graag horen wij uw vragen en opmerkingen over de opvang bij Kinderopvang Unikids 2.0. Dit kan van alles zijn: klachten, problemen, maar ook wat u juist goed vindt. Daarnaast zijn suggesties welkom over bijvoorbeeld activiteiten, pedagogische aspecten, voeding, kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Uiteraard ontvangen wij als oudercommissie ook graag terugkoppeling over wat ouders van ons verwachten (of juist niet). Om de communicatie met de oudercommissie zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn wij per e-mail te bereiken via: oc@unikids.nl

Hoe bereiken wij u?

Informatie vanuit de oudercommissie is een vast onderdeel van de website van Kinderopvang Unikids 2.0. Daarnaast verspreiden we belangrijke mededelingen of vragen via het prikbord in de hal en/of per e-mail.

Janneke van Lieshout

Penningmeester

Moeder van Amin en Zahra

Astrid Sieminski

Secretaris

Moeder van Sophie, Lotte en Luuk

Dennis Koolen

Lid

Vader van Yob

Ittai Shacham

Lid

Vader van Geva

Komt u onze oudercommissie versterken?

We zijn altijd opzoek naar enthousiaste ouders