Over ons kinderdagverblijf (KDV)

Kinderopvang Unikids 2.0 heeft een kleinschalig kinderdagverblijf waar wij opvang aanbieden voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. We communiceren en informeren in twee talen, Nederlands-Engels. We hebben de beschikking over een ruim kinderdagverblijf gelegen aan de Abdij van Bernestraat, op loopafstand en in samenwerking met de Tilburg University.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gezellig en ruim kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf heeft een gezellige huiselijke sfeer, is heel licht en heeft voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen. Het kinderdagverblijf is ruim, maar toch hebben we maar vier groepen. Naast de groepen hebben we een grote hal en een tuin om te kunnen spelen of om gezamenlijke activiteiten te kunnen doen. We hebben verticale groepen, wat inhoudt dat de kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar op de groep zitten. De kinderen leren daardoor veel van elkaar. Dreumesen nemen een voorbeeld aan de peuters en peuters leren rekening te houden met jongere kinderen.


De kinderen op NR. 1

Ieder kind bij ons kinderdagverblijf krijgt de aandacht en verzorging die hij of zij nodig heeft. Een baby heeft gewoon zijn/haar eigen ritme. Een dreumes kan naar bed wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft. Doordat de groepen verticaal zijn, kunnen de pedagogisch medewerkers, ouders en natuurlijk kinderen een goede vertrouwensband opbouwen. Want de kinderen en ouders blijven in principe hun gehele tijd dat ze op het kinderdagverblijf zitten bij dezelfde pedagogisch medewerkers en in de dezelfde groep.

Net als thuis!

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij ons op het kinderdagverblijf . Een huiselijke sfeer voor jong en oud, waar iedereen zichzelf kan zijn. Naast de dagelijkse opvang, hebben we geregeld activiteiten voor de ouders en kinderen. Iedereen is natuurlijk vrij om hier aan deel te nemen!

Tweetalige communicatie en informatie

Open en eerlijk communiceren en informeren naar u als ouder, daar hechten wij veel waarde aan. We bieden alles in twee talen aan, Nederlands-Engels. Communicatie binnen de groep, tussen pedagogisch medewerker en de kinderen, verloopt in het Nederlands en gebruikmakend van de handen, voeten en voorbeelden. Engels wordt alleen gesproken wanneer het de moedertaal is van het kind of in de thuissituatie wordt gesproken. De taalontwikkeling gaat zeer snel bij kinderen tussen nul en vier jaar, maar de taalontwikkeling kan ook negatief worden beïnvloed wanneer het voor het kind niet duidelijk is wanneer welke taal wordt gesproken.

Samenwerking met Tilburg University

De universiteit hecht er veel waarde aan dat haar (internationale) medewerkers, studenten, werk en gezin op een prettige manier kunnen combineren. Tilburg University heeft mede het initiatief genomen voor de totstandkoming van Kinderopvang Unikids 2.0 en het kinderdagverblijf. Al eerder werd geconstateerd dat de kinderopvang voor medewerkers soms problematisch is; de internationale medewerkers beschikken nog niet over een sociaal vangnet, kinderopvang locaties hebben wachtlijsten of geen vaste gezichten (medewerkers) en kunnen niet flexibiliteit zijn richting nieuwe en bestaande ouders.

Iedereen is welkom

Groot, klein, dik, dun en waar je ook vandaan komt, ieder kind is bij ons welkom. Ook kinderen van buiten de universiteit zijn van harte welkom bij ons kinderdagverblijf.

Veilige omgeving

De veiligheid van het kind en medewerkers staat voorop. Periodiek vindt er een controle plaats door de GGD om te controleren of we voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de wetgeving. We zijn beoordeeld als goed! Wij nodigen u dan ook graag uit de positieve reacties te lezen in de opgestelde rapporten. Maar bij alleen de wetgeving houdt het voor ons niet op, onze locatie is bijvoorbeeld uitgerust met een camera en slot bij de deur en we hanteren een streng beleid voor bezoekers. Iedereen is bij ons welkom zolang we maar weten wie u bent.

Goede bereikbaarheid

Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Abdij van Bernestraat 199 in Tilburg aan de rand van de parkachtige campus van de Universiteit van Tilburg. Op de campus zijn onderwijs, onderzoek en bijna alle voorzieningen geconcentreerd, waaronder ons kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang “Kinderopvang Unikids 2.0″. Met elk voertuig is het kinderdagverblijf volledig bereikbaar, het treinstation Tilburg University ligt op loopafstand. Ook wijken als Blaak, Reeshof en het centrum zijn optimaal bereikbaar en de omliggende dorpen Moergestel, Udenhout en Berkel-Enschot..