Over ons kinderdagverblijf (KDV)

Kinderopvang Unikids 2.0 heeft een kleinschalig kinderdagverblijf waar wij opvang aanbieden voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. We communiceren en informeren in twee talen, Nederlands-Engels. We hebben de beschikking over een ruim kinderdagverblijf gelegen op de rand van de campus van de Tilburg University in het voormalige pand van de Theologische faculteit.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gezellig en ruim kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf heeft een gezellige huiselijke sfeer, is heel licht en heeft voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen. Het kinderdagverblijf is ruim, maar toch hebben we maar drie groepen. Naast de groepen hebben we een grote hal en tuin om te kunnen spelen of om gezamenlijke activiteiten te kunnen doen. We hebben verticale groepen, wat inhoudt dat de kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar op de groep zitten. De kinderen leren daardoor veel van elkaar. Dreumesen nemen een voorbeeld aan de peuters en peuters leren rekening te houden met jongere kinderen.


De kinderen op NR. 1

Ieder kind bij ons kinderdagverblijf de aandacht en verzorging die hij of zij nodig heeft. Een baby heeft gewoon zijn/haar eigen ritme. Een dreumes kan naar bed wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft. Doordat de groepen verticaal zijn, kunnen de pedagogisch medewerkers, ouders en natuurlijk kinderen een goede vertrouwensband opbouwen. Want de kinderen en ouders blijven in principe hun gehele tijd dat ze op het kinderdagverblijf zitten bij dezelfde pedagogisch medewerkers en in de dezelfde groep.

Net als thuis!

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij ons op het kinderdagverblijf . Een huiselijke sfeer voor jong en oud, waar iedereen zichzelf kan zijn. Naast de dagelijkse opvang, hebben we geregeld activiteiten voor de ouders en kinderen. Iedereen is natuurlijk vrij om hier aan deel te nemen!

Tweetalige communicatie en informatie

Open en eerlijk communiceren en informeren naar u als ouder, daar hechten wij veel waarde aan. We bieden alles in twee talen aan, Nederlands-Engels. Communicatie binnen de groep, tussen pedagogisch medewerker en de kinderen, verloopt in het Nederlands en gebruikmakend van de handen, voeten en voorbeelden. Engels wordt alleen gesproken wanneer het de moedertaal is van het kind of in de thuissituatie wordt gesproken. De taalontwikkeling gaat zeer snel bij kinderen tussen nul en vier jaar, maar de taalontwikkeling kan ook negatief worden beïnvloed wanneer het voor het kind niet duidelijk is wanneer welke taal wordt gesproken.

Samenwerking met Tilburg University

De universiteit hecht er veel waarde aan dat haar (internationale) medewerkers, werk en gezin op een prettige manier kunnen combineren. Tilburg University heeft mede het initiatief genomen voor de totstandkoming van Kinderopvang Unikids 2.0 en het kinderdagverblijf. Al eerder werd geconstateerd dat de kinderopvang voor medewerkers soms problematisch is; de internationale medewerkers beschikken nog niet over een sociaal vangnet, reorganisaties en sluitingen van kinderopvang locaties leiden tot wachtlijsten, geen vaste gezichten (medewerkers) en aanpassingen in de flexibiliteit richting nieuwe en bestaande ouders.

Iedereen is welkom

Groot, klein, dik, dun en waar je ook vandaan komt, ieder kind is bij ons welkom. Ook kinderen van buiten de universiteit zijn van harte welkom bij ons kinderdagverblijf.

Veilige omgeving

De veiligheid van het kind en medewerkers staat voorop. Periodiek vindt er een controle plaats door de GGD om te controleren of we voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de wetgeving. We zijn beoordeeld als goed! Wij nodigen u dan ook graag uit de positieve reacties te lezen in de opgestelde rapporten. Maar bij alleen de wetgeving houdt het voor ons niet op, onze locatie is bijvoorbeeld uitgerust met een camera en slot bij de deur en we hanteren een streng beleid voor bezoekers. Iedereen is bij ons welkom zolang we maar weten wie u bent.

Goede bereikbaarheid

Ons kinderdagverblijf ligt aan de westkant van Tilburg, op de rand van het compacte en parkachtige campus van de Tilburg University. Onderwijs, onderzoek en vrijwel alle faciliteiten zijn daar geconcentreerd, waaronder ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvangKinderopvang Unikids 2.0″. Het kinderdagverblijf is met elk vervoermiddel optimaal bereikbaar, dat geldt niet alleen voor de wijken gelegen in Tilburg west, ook de wijken als de Blaak, Reeshof en het centrum zijn optimaal bereikbaar en de omliggende dorpen als Moergestel, Udenhout en Berkel-Enschot.