Informatie

Bij Kinderopvang Unikids 2.0 is iedereen welkom en proberen wij het iedereen naar hun zin te maken tijdens de opvang periode in ons kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Wij vinden het dan ook belangrijk open te communiceren richting de kinderen, ouders en oudercommissie. Onze informatie verzorgen wij daarom tweetalig en is voor iedereen beschikbaar op deze website en bij ons kinderdagverblijf.

Anders dan anders!

Mist u informatie, heeft u vragen of heeft u ideeën hoe wij kinderopvang Unikids 2.0 kunnen verbeteren, laat het ons weten. Wij staan open voor veranderingen en uw ideeën om de kwaliteit van onze opvang te kunnen verbeteren! Wilt u ons bereiken of wilt u ons kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang komen bezoeken neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.

Ervaar het verschil!

Met dit huishoudelijke reglement bieden wij u een praktische wegwijzer voor de tijd dat uw kind bij ons wordt opgevangen. Het heeft betrekking op de wijze waarop wij de opvang verzorgen in het kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse.
Met deze prijslijst willen wij u een helder beeld scheppen welke kosten er verbonden zijn voor de opvang van uw kind in ons kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse.
Met deze algemene voorwaarden beogen wij dat de rechten en plichten van partijen evenwichtig zijn verdeeld. Voor u als ouder betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Voor ons als ondernemer verschaffen de algemene voorwaarden een gelijke rechtsbasis.
Het pedagogisch beleid is geschreven voor iedereen die betrokken is bij het kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang voor zowel ouders, verzorgers als medewerkers. Het beleid geeft een beeld van de kinderopvang en dient ook als een middel om kinderopvang Unikids 2.0 te toetsen. Dit verhoogt de kwaliteit van het kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang.
Periodiek voert de GGD namens de gemeente Tilburg een controle uit, alle inspecties worden openbaar gemaakt met een rapportage en zijn terug te vinden op deze site.