Over onze buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang Unikids 2.0 heeft een kleinschalige buitenschoolse opvang waar wij opvang aanbieden voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De buitenschoolse opvang zit in de basisschool Harten4, BSO Harten4 Tilburg en heeft daar een eigen opvang gedeelte. Daarnaast maken we gezamenlijk gebruik van het mooie schoolplein en naastgelegen speeltuin

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gezellig en kleine buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang heeft een gezellige sfeer, is licht en heeft voldoende binnen en buiten ruimte voor de kinderen om te spelen. De buitenschoolse opvang is kleinschalig en heeft maar twee groepen van maximaal 14 kinderen per groep. De groepen zitten in een los gedeelte aan de basisschool, de kinderen hebben hierdoor het gevoel eventjes weg te zijn van school. Op onze buitenschoolse opvang is dan ook ieder kind welkom, van de basisschool Harten4 maar ook voor de kinderen van andere basisscholen als de basisschool Jan Ligthartschool Rendierhof hebben wij een plekje vrij en komen wij de kinderen graag halen!


De kinderen op NR. 1

Ieder kind krijgt bij onze buitenschoolse opvang de aandacht en verzorging die hij of zij nodig heeft. Ieder kind is bij ons uniek en heeft haar eigen ritme en groei. Doordat onze buitenschoolse opvang kleinschalig is, kunnen de pedagogisch medewerkers, ouders en natuurlijk kinderen een goede vertrouwensband opbouwen. Want wij streven ernaar dat alle kinderen en ouders hun gehele tijd dat ze op de basisschool en buitenschoolse opvang zitten bij Kinderopvang Unikids 2.0 blijven.

Net als thuis!

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij ons op de buitenschoolse opvang . Een huiselijke sfeer voor jong en oud, waar iedereen zichzelf kan zijn. Naast de buitenschoolse opvang, hebben we geregeld activiteiten tijdens de vakantieopvang en organiseren we activiteiten voor de ouders en kinderen. Iedereen is natuurlijk vrij om hier aan deel te nemen!

Tweetalige communicatie en informatie

Open en eerlijk communiceren en informeren wij naar u als ouder, daar hechten wij veel waarde aan. We bieden alles in twee talen aan, Nederlands-Engels. Communicatie op de buitenschoolse opvang, tussen pedagogisch medewerker en de kinderen, verloopt in het Nederlands en gebruikmakend van de handen, voeten en voorbeelden. Engels wordt alleen gesproken wanneer het de moedertaal is van het kind of in de thuissituatie wordt gesproken.

Integraal Kind Centrum (IKC) Harten4

Kinderopvang Unikids 2.0 en basisschool Harten4 hechten er veel waarde aan dat werk, school en gezin op een prettige manier zijn te combineren. De gezamenlijke wens van Kinderopvang Unikids 2.0 en basisschool Harten4 om samen klein te blijven maar toch veel te kunnen gaan bieden. Maakt een mooie samenwerking en een integraal kind centrum (IKC) met een dorps karakter in Tilburg.

Iedereen is welkom

Groot, klein, dik, dun en waar je ook vandaan komt, ieder kind is bij ons welkom. Ook kinderen van buiten de Harten4 zijn van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Veilige omgeving

De veiligheid van het kind en medewerkers staat voorop. Periodiek vindt er een controle plaats door de GGD om te controleren of we voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de wetgeving. We zijn beoordeeld als goed! Wij nodigen u dan ook graag uit de positieve reacties te lezen in de opgestelde rapporten.

Goede bereikbaarheid

Onze buitenschoolse opvang ligt aan de westkant van Tilburg in het gebouw van de basisschool Harten4. Tilburg University en basisschool de Jan Ligthartschool Rendierhof zijn op loopafstand bereikbaar. Onderwijs, onderzoek en vrijwel alle faciliteiten zijn dichtbij geconcentreerd, waaronder ook ons kinderdagverblijf TilburgKinderopvang Unikids 2.0“. De buitenschoolse opvang is met elk vervoermiddel optimaal bereikbaar, dat geldt niet alleen voor de wijken gelegen in Tilburg west, ook de wijken als de Blaak, Reeshof en het centrum zijn optimaal bereikbaar en de omliggende dorpen als Moergestel, Udenhout en Berkel-Enschot.